wymogi ochrony

Jakie wymogi musi spełnić firma ochroniarska

Systemy alarmowe telewizji przemysłowej

Powiązanie alarmu z monitoringiem nie jest niczym nowym. W zasadzie można powiedzieć, że to aktualna norma w dziedzinie zabezpieczeń, bo coraz trudniej mówić o kompletnej instalacji alarmowej, która równocześnie nie posiadałaby zaplecza w postaci monitoringu. Ten ostatni może mieć różnych charakter i zakres, a nawet różną nazwę. W dalszym ciągu można spotkać się z terminem telewizji przemysłowej, choć specjaliści stosują go coraz rzadziej.

Był on normą kiedyś, kiedy rozwiązania oparte o kamery miały charakter analogowy. Obecnie termin CCTV, który w Polsce funkcjonuje pod nazwą „telewizja przemysłowa” ma bardziej charakter historyczny, choć w praktyce wciąż można go spotkać. Umówmy się, że nazwa jest tutaj mniej istotna. Ważna jest funkcja, którą monitoring spełnia i czy robi to w sposób efektywny.

To jest z kolei uzależnione od jakości wykorzystanego sprzętu. Na jednym biegunie są kamery, które powinny rejestrować obraz w możliwie najwyższej jakości. Na drugim urządzenia, które zapisują uzyskane nagrania. Związek pomiędzy alarmami a monitoringiem jest zasadniczy, ponieważ jeden segment uzupełnia drugi.

Skuteczny alarm powiadomi ochronę lub policję, może też odstraszyć złodziei lub wandali. Jednakże nie dostarczy informacji o tym, kto jest sprawcą przestępstwa. Takie wnioski można wyciągnąć dopiero z nagrań monitoringu. Są one bardzo ważnym materiałem dowodowym dla policji oraz prokuratury, dlatego warto zainwestować w takie rozwiązania, które zapewnią całodobowy nadzór nad sytuacją w obiekcie.

wymogiochrony.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.